Ceny služeb

Pravidelná docházka celodenní

Poplatek 6 500,- Kč/měsíc
(cca 30,- Kč/hodinu)

Celodenní docházka je možná od 6:30 do 16:30 hodin. Nástup do jeslí nejpozději v 8:00 hodin, odchod po 14:30 hodině nebo po dohodě kdykoli.

Stravné * 50,- Kč/den

Obsahuje dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu, ovoce a zeleninu během dne, pitný režim.

* cena stravného není zahrnuta v poplatku za docházku

Pravidelná docházka půldenní

Poplatek 4 500,- Kč/měsíc
(cca 40,- Kč/hodinu)

Půldenní docházka je možná v dopoledním bloku od 6:30 do 12:00 hodin nebo v odpoledním bloku od 11:30 do 16:30 hodin. Nástup do jeslí nejpozději v 8:00 hodin dopoledním bloku a v 11: 30 hodin v odpoledním bloku. Odchod v dopoledním bloku v 12:00 hodin a v odpoledním bloku do 16:30 hodin nebo po dohodě kdykoli.

Stravné * 40,- Kč/den

Obsahuje dopolední svačinu nebo odpolední svačinu, oběd, ovoce a zeleninu během dne, pitný režim.

* cena stravného není zahrnuta v poplatku za docházku

Nepravidelná docházka 12 dní v měsíci

Poplatek 5 000,- Kč/měsíc
(cca 43,- Kč/hodinu)

Docházka je možná pouze na celý den, od 6:30 do 16:30 hodin. Nástup do jeslí nejpozději v 8:00 hodin, odchod po 14:30 hodině nebo po dohodě kdykoli. Uvedená docházka je stanovena na 12 dní v měsíci dle rozhodnutí rodičů. Vybraně dny nahlásí rodiče ředitelce soukromého zařízení jeslí vždy na začátku měsíce.

Stravné * 50,- Kč/den

Obsahuje dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu, ovoce a zeleninu během dne, pitný režim.

*cena stravného není zahrnuta v poplatku za docházku

Nepravidelná docházka 8 dní v měsíci

Poplatek 3 900,- Kč/měsíc
(cca 48,- Kč/hodinu)

Docházka je možná pouze na celý den, od 6:30 do 16:30 hodin. Nástup do jeslí nejpozději v 8:00 hodin, odchod po 14:30 hodině nebo po dohodě kdykoli. Uvedená docházka je stanovena na 6 dní v měsíci dle rozhodnutí rodičů. Vybraně dny nahlásí rodiče ředitelce soukromého zařízení jeslí vždy na začátku měsíce.

Stravné * 50,- Kč/den

Obsahuje dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu, ovoce a zeleninu během dne, pitný režim.

* cena stravného není zahrnuta v poplatku za docházku

Nepravidelná docházka 6 dní v měsíci

Poplatek 3 000,- Kč/měsíc
(cca 50,- Kč/hodinu)

Docházka je možná pouze na celý den, od 6:30 do 16:30 hodin. Nástup do jeslí nejpozději v 8:00 hodin, odchod po 14:30 hodině nebo po dohodě kdykoli. Uvedená docházka je stanovena na 6 dní v měsíci dle rozhodnutí rodičů. Vybraně dny nahlásí rodiče ředitelce soukromého zařízení jeslí vždy na začátku měsíce.

Stravné * 50,- Kč/den

Obsahuje dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu, ovoce a zeleninu během dne, pitný režim.

* cena stravného není zahrnuta v poplatku za docházku

Hlídání dětí

Poplatek 100,- Kč/hodina

Docházka je možná po předchozí dohodě s ředitelkou soukromého zařízení v jeslích, pouze umožňuje-li to volná kapacita zařízení.

Stravné * 30,- Kč/den
(oběd, pitný režim)
10,- Kč/den
(dopolední svačina, pitný režim)
10,- Kč/den
(odpolední svačina, pitný režim)

Obsahuje dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu, ovoce a zeleninu během dne, pitný režim.

* cena stravného není zahrnuta v poplatku za hlídání dětí

Poplatek za pobyt v soukromém zařízení jeslí

  1. Poplatek za pobyt v soukromém zařízení jeslí je stanoven společností JOY jesle, s. r. o., Nemocniční 1419, Uničov; IČ: 058 23 889.
  2. Poplatek za pobyt v soukromém zařízení jeslí se platí předem jako stálá měsíční platba. Vrácení poplatku za dny odhlášení dítěte ze soukromého zařízení jeslí nebude zohledňováno a bude použito jako rezervační poplatek místa v soukromém zařízení jeslí. Sleva poplatku je možná jen v níže uvedených případech.
  3. Poplatek za pobyt v soukromém zařízení jeslí společně s poplatkem za stravu je splatný na základě vystaveného daňového dokladu ze strany soukromého zařízení jeslí, na účet organizace JOY jesle, s. r. o., vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu: 115 – 4137560277/0100, variabilní symbol – rodné číslo dítěte bez lomítka. V opodstatněných případech je možné uvedené poplatky uhradit v hotovosti u ředitelky soukromého zařízení jeslí.
  4. Při nezaplacení příspěvku po dobu 2 měsíců se jedná o hrubé porušení Provozního řádu soukromého zařízení jeslí. Dítě může být po předchozích neúspěšných jednáních ředitelky nebo jednatele soukromého zařízení jeslí s rodiči, ze zařízení propuštěno.
  5. Neuhrazená pohledávka může být vymáhána soudní cestou.

Slevy poplatků

Poplatek za pobyt v soukromém zařízení jeslí se platí předem jako stálá měsíční platba. Vrácení poplatku za dny odhlášení dítěte ze soukromého zařízení jeslí nebude zohledňováno a bude použito jako rezervační poplatek místa v soukromém zařízení jeslí.

Sleva poplatku je možná jen v těchto případech:

  • ze zdravotních důvodů dítěte. V tomto případě lze provést prominutí poplatku nebo částečné prominutí poplatku za pobyt v soukromém zařízení jeslí, na základě písemné žádosti rodičů, podané nebo zaslané nejpozději do konce kalendářního měsíce, jehož se platba týká a poplatek byl za tento měsíc předem uhrazen. K žádosti je nutné doložit potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost. Konečné rozhodnutí o vyřízení žádosti obdrží rodiče dítěte navštěvující soukromé zařízení jeslí písemně nebo e-mailem na zadaný kontakt při zápisu dítěte.
  • při plánovaném přerušení provozu soukromého zařízení jeslí (státní svátky, dny pracovního volna, celozávodní dovolená, sanitární den apod.) bude snížena paušální platba o 20% za každý pracovní den přerušeného provozu (sleva se vypočítá poměrně vzhledem k aktuálnímu fondu pracovních dnů v měsíci). V tomto případě bude sleva poplatku zohledněna při fakturaci na aktuální měsíc.

 

O nás

JOY jesle, s. r. o., vznikly v roce 2017, a i když jsou mladou organizací, není pro ně žádnou překážkou poskytovat rodičům a jejich dětem kvalitní služby v oblasti soukromého zařízení jeslí. Mimo péči o děti budou jesle nabízet i služby pro těhotné ženy, ženy po porodu a jejich narozené děti. Mimo plánované a vyhlašované kurzy budou jesle dále nabízet cvičení pro těhotné ženy, ženy po porodu a cvičení rodičů s dětmi. Dále se připravují i další aktivity, o kterých budou jesle pravidelně informovat.

Zobrazit více

Kontaktní formulář

Ochrana proti Spamu